Alamäkiluisteluliitto sai viimein toimintasuunnitelman

 

Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa Vierumäellä opiskeleva Mirko Lahti laati opinnäytetyönään toimintasuunnitelman Suomen alamäkiluisteluliitolle. Suomen alamäkiluisteluliitto hyötyi opinnäytetyöstä merkittävästi saaden ensimmäisen virallisen toimintasuunnitelmansa.

Suomen alamäkiluisteluliitto antoi opinnäytetyön toimeksiannon Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa opiskelevalle alamäkiluistelijalle Mirko Lahdelle. Opinnäytetyön aiheeksi annettiin toimintasuunnitelman laatiminen Suomen alamäkiluisteluliitolle. Aihe päätettiin sen perusteella, että alamäkiluisteluliitolla ei ole aiemmin ollut kirjattua toimintasuunnitelmaa.

Suomen alamäkiluisteluliiton ensimmäiseen toimintasuunnitelmaan kirjattiin visio, missio ja arvot toiminnan pohjaksi. Niiden mukaan alamäkiluisteluliitto haluaa visionsa mukaan olla tulevaisuudessa kiinnostavin talviurheilulaji Suomessa. Missionaan liitto aikoo kasvattaa ja kehittää alamäkiluistelutoimintaa Suomessa. Arvoiksi liiton toiminnalle asetettiin yhteisöllisyys, kansainvälisyys ja turvallisuus.

Tavoitteita ja toimenpiteitä toiminnalle

Suomen alamäkiluisteluliiton toiminnalle asetettiin tavoitteita ja toimenpiteitä kaudelle 2018/2019. Tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat näkyvyyden lisääminen lajille ja liitolle, uusien aktiivisten harrastajien määrän kasvattaminen ja nuorten sekä naisten saaminen lajin pariin. Tavoitteiden saavuttamiseksi asetettiin toimenpiteitä. Liitto aikoo järjestää esimerkiksi pumptracktour nimisen kiertueen ja kesätapahtumia, jossa lajia pääsee harjoittelemaan. Tämän toimenpiteen avulla liitto pyrkii saamaan lisää aktiivisia harrastajia lajin pariin.

Toimintasuunnitelmasta apua toiminnan kehittämiseen

”Työ ohjaa toimintaa jatkossa ja antaa tukevan selkänojan perustehtävien suorittamiseen” liiton puheenjohtaja Arttu Pihlainen kertoo. Suomen alamäkiluisteluliiton toimintasuunnitelmasta ilmenevät kaikki merkittävimmät asiat liiton toiminnasta. Budjettia siihen ei ole kuitenkaan kirjattu. Liitto aikoo hakea tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja aikoo käyttää toimintasuunnitelmaa hakemuksen tukena. Tuen avulla Suomen alamäkiluisteluliitto pystyisi tukemaan Suomen kärkiluistelijoita sekä maksamaan palkkioita liiton toimihenkilöille ja panostamaan paremmin tapahtumiin. Parhaimmassa tapauksessa opinnäytetyönä tehty toimintasuunnitelma siis auttaisi Suomen alamäkiluisteluliiton toimintaa taloudellisestikin.

 

Opinnäytetyö luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

 

Lisätietoja

Mirko Lahti, opiskelija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
PUH: 0405416203, Email: mirkolahti@gmail.com

Teemu Lehmusto, ohjaava opettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
PUH: 0504122923 , Email: teemu.lehmusto@haaga-helia.fi